Lokalizuj

bezpieczna flota kierowców

Co znaczy bezpieczna flota?

Bezpieczeństwo i efektywność to najważniejsze składowe, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie floty pojazdów. Niestety, ale te obszary we flotach samochodowych często jest zaniedbywany przez przedsiębiorców. Co istotne, dotyczy to głównie dużych firm i korporacji. Należy jednak pamiętać, że szkodowość w posiadanej flocie pojazdów to nie tylko wyższe składki za ubezpieczenie samochodów, ale także koszty ewentualnych napraw, które nie są brane pod uwagę przez ubezpieczenie. Dla firmy duże znaczenie mogą mieć koszty pozafinansowe, a także odłożony w czasie efekt finansowy.

Telematyka a bezpieczeństwo floty samochodowej

Technologia na całym świecie rozwija się w nieprawdopodobnie szybkim tempie. Dzięki temu możliwe było połączenie telekomunikacji, automatyki i informatyki ze sobą oraz stworzenie telematyki. System ten pozwala na automatyczne pobieranie danych, przekazywanie informacji i zestawianie ich ze sobą według potrzeb. W przypadku flot służbowych aut systemy te pozwalają monitorować lokalizacje pojazdów, zużycie paliwa, pracę silnika, a także wielu innych elementów, co następnie przekazywane jest w postaci raportu operatorowi. Sygnały z czujników  w pojeździe w połączeniu z informacjami, które można otrzymywać z systemów GIS oraz przykładowo z systemu kontroli dostępu, dają informacje, które przekazywane są zarządcy danej floty.

Telematyka pozwala również na stałe monitorowanie danego pojazdu, a w razie wypadku może automatycznie wezwać pomoc. Mając taką technologię warto stworzyć profil kierowcy i monitorować jego zachowania na drodze. Należy także dodać, że w systemach telematycznych niektóre dane są bardzo szczegółowe i mogą być wrażliwe, dlatego powinny być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Wybór systemu powinien opierać się na sprawdzonym producencie, ponieważ wszelkie nieścisłości mogą prowadzić do sporu pomiędzy pracownikami a pracodawcą.

Szkolenia dla kierowców flotowych

Bezpieczna flota to także szereg szkoleń dla pracowników, które najczęściej kończą się instrukcją postępowania w przypadku wypadku i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Takie szkolenia wnoszą do życia pracowników tylko niezbędne minimum. Pocieszające jest natomiast to, że pracodawcy coraz częściej kierują podwładnych kursy z bezpieczeństwa drogowego i doskonalenia techniki jazdy oraz zachowania ruchu drogowego. Na kursie kierowca zobaczy, że na wiele sytuacji nie ma wpływu, a także uświadomi sobie, jak wiele błędów popełnia, nabierze też pokory w prowadzeniu pojazdu. Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa floty i podniesienie umiejętności kierowców w różnych sytuacjach. Szkolenia kierowców mogą być bardzo przydatne, jeśli stanowiska floty wymagają dodatkowych umiejętności, które podniosłyby poziom bezpieczeństwa wykonywanych obowiązków.

Kultura bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa to także bardzo ważny czynnik redukujący ilość wypadków i kolizji drogowych z udziałem pracowników. Ponadto przekłada się na efektywność pracy. Kiedy tworzy się kulturę bezpieczeństwa na poziomie floty pojazdów w firmie, możliwe jest oddziaływanie na różne obszary: angażowanie pracowników nadzoru, stosunki między pracownikami i poczucie przynależności, wspomnianą edukację w zakresie BHP i sposoby radzenia sobie ze stresem oraz motywowanie do zachowań bezpiecznych. Działania motywacyjne mają także bardzo istotne znaczenie. Należy bowiem wyciągać konsekwencje za notoryczne niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz złe zachowanie na drodze. Powinno się również podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości kolizji poprzez efektywniejszy dobór pracowników na stanowisko kierowcy flotowego.

Agresywne zachowanie na drodze

Praca kierowcy flotowego to bardzo ciężki kawałek chleba, który wymaga dalszych i bliższych wyjazdów. Stały kontakt z klientem, aktywna sprzedaż, reklamowanie się, wymagają duże zaangażowania, co przekłada się na niekiedy na wzrost poziomu stresu. Kierowcy często odreagowują go na drodze, pędząc na złamanie karku lub stwarzając niebezpieczeństwo innymi swoimi zachowaniami. Ponadto coraz częstsze zatłoczenie dróg i ulic w połączeniu ze stresującą i wymagającą pracą tworzy bombę zegarową na drodze. Wystarczy niekiedy moment, a kierowca pokaże wachlarz agresywnych zachowań na drodze w stosunku do innych uczestników. Warto więc edukować pracowników i stwarzać im możliwie najlepsze warunki pracy, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Niestety wszystkich czynników stresogennych nie da się uniknąć, ale można je w pewien sposób ograniczyć.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *