Lokalizuj

Lokalizacja pojazdów GPS to doskonałe rozwiązanie dla firm transportowych lub wypożyczalni samochodów. Zaawansowana technologia, oparta na globalnej sieci GPS oraz infrastrukturze GSM umożliwia lokalizację pozycji w czasie rzeczywistym.

Regularne przesyłanie odczytu lokalizacji pojazdów uwarunkowane jest przesyłaniem danych na serwer za pomocą sesji GPRS do nadajnika w częstotliwości 30-60 sekund. Technologia GPS sprawia, ze pojazdy są pod stałą kontrolą wydzielonego operatora lub właściciela.

Dokładne informacje o lokalizacji są automatycznie przesyłane na serwer, gdzie poddaje się je analizie i udostępnia na konto użytkownika pojazdu w formie graficznej i raportowej, umożliwiającej łatwą archiwizację.

Serwer centralny, do którego przesyłane są dane o lokalizacji GPS pojazdu, wyposażony jest w trzy mapy. Umożliwia to dokładniejsze pokrycie mapowe i udostępnienie użytkownikowi niezależnych danych niezależnie od dostawcy map.
Konto użytkownika może obejmować lokalizację GPS nieograniczonej ilości pojazdów. Serwer jest zawsze stabilny, a jego praca nie zmienia się pod wpływem dodanych pojazdów. Dokładność lokalizacji gwarantuje globalny system GPS oraz wysokiej jakości nadajnik. Pozwala to dokładnie odzwierciedlić lokalizację pojazdów.