Lokalizuj

Monitoring samochodów to idealny sposób, aby mieć pełną kontrolę nad przebiegiem trasy pojazdów. Nowoczesne technologie, wśród których główny prym wiodą sieci  GPS oraz GSM, dają możliwość określenia lokalizacji pojazdów z dokładnością do 5 metrów.

Lokalizuj.com to innowacyjny system monitoringu samochodów z wykorzystaniem sieci GSM oraz systemu GPS, umożliwiający pełną kontrolę nad monitorowanym pojazdem.

Monitoring samochodów z Lokalizuj.com umożliwia nie tylko określenie położenia pojazdu, ale także ustalenia z jaką prędkością porusza się samochód, jakie przebył trasy oraz jaki był czas postojów. Użytkownik na bieżąco otrzymuje aktualne dane oraz przejrzyste raporty oparte o informacje przesłane za pomocą GPS.

Lokalizacja samochodów odbywa się w czasie rzeczywistym dzięki szybkiemu systemowi przesyłania danych za pomocą połączenia GPRS. Wygodna archiwizacja umożliwia powrócenia w dowolnym czasie do historii tras pojazdu.

Monitoring samochodów za pomocą GPS pozwala ustalić racjonalne koszty utrzymania floty lub nawet pojedynczych pojazdów. To także znakomity sposób, aby zapewnić samochodom i kierowcom wysoki poziom bezpieczeństwa.

Nasi klienci to:
– firmy transportowe
– firmy kurierskie, handlowe, serwisowe, produkcyjne, budowlane itp.
– firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadami
– firmy posiadające pojazdy specjalne: dźwigi, walce, i inne pojazdy
– wypożyczalnie samochodów
– agencje ochrony
– osoby prywatne w celu kontroli pojazdu

Korzyści z zastosowania systemu:
– obniżenie kosztów utrzymania floty
– zwiększenie wydajności pracowników
– redukcja nieautoryzowanych przebiegów
– bezpieczeństwo pracowników i towarów
– mniejsze zużycie paliwa
– zwiększenie wydajności zarządzania pojazdami przez spedytora
– podział przejazdów na służbowe i prywatne
– wzrost dyscypliny pracowników