Lokalizuj

Dzięki zainstalowaniu translatora CAN w pojeździe oprócz podstawowej informacji paliwowej (tankowania, ubytki, spalanie, bieżący stan paliwa) otrzymujemy szereg dodatkowych informacji z komputera pojazdu. Po kliknięciu w pojazd aktywna jest wirtualna deska rozdzielcza:
Dane te są na bieżąco aktualizowane z każdym raportem.

Znajdująca się w aplikacji funkcja wirtualnej deski rozdzielczej pozwala na graficzne wizualizowanie:

– Wskaźnika poziomu obrotów
– Wskaźnika poziomu prędkości
– Wskaźnika poziomu paliwa
– Wskaźnika temperatury silnika
– Wskaźnika bieżącej siły nacisku na pedał gazu
– Ikony obrazującej stan świateł (włączone/wyłączone)
– Ikony obrazującej stan pasów bezpieczeństwa (włączone/wyłączone)
– Ikony obrazującej ciśnienie oleju silnikowego (właściwy/niewłaściwy)
– Czasu trwania bieżącej trasy (licząc od momentu ostatniego zapłonu)
– Nacisku na oś wyrażonego w kilogramach ( dotyczy drugiej osi liczonej od czoła pojazdu)

Ikony kontrolne wirtualnej deski rozdzielczej dotyczą najważniejszych informacji związanych z bezpieczeństwem pojazdu oraz kierowcy. Każda ikona może pojawiać się na wirtualnej desce rozdzielczej w trzech stanach (kolorach):

1) Światła drogowe – włączone / wyłączone / brak danych z magistrali CAN
2) Pasy bezpieczeństwa – zapięte / niezapięte / brak danych z magistrali CAN
3) Drzwi pojazdu – zamknięte / otwarte / brak danych z magistrali CAN
4) Poziom oleju silnikowego – poprawny / niepoprawny / brak danych z magistrali CAN
5) Czas bieżącej trasy – wskazanie cyfrowe
6) Nacisk na oś – wskazanie cyfrowe
7) Błędy CAN – błędy obecne / błędy nieobecne / brak danych z magistrali CAN