Lokalizuj

1.Zdarzenia globalne – oparte o zdarzenia rejestrowane przez nadajnik, do których zalicza się przekroczenie prędkości, wjazd do strefy, wyjazd ze strefy, tankowanie paliwa, ubytek paliwa, sabotaż obudowy, jazdę bez zalogowanego kierowcy, spadek napięcia zasilania, odcięcie napięcia zasilania, powrót napięcia zasilania

2. Zdarzenia indywidualne – charakterystyczne w ramach wybranej kategorii i wymagające wykonania w nadajniku fizycznego podłączenia wejść alarmowych. Do grupy zdarzeń indywidualnych zalicza się załadunek śmieci, otwarcie odwłoka, uruchomienie zasypu solą, przechył naczepy, etc.

Zdarzenia indywidualne
Każda kategoria posiada przypisaną grupę zdarzeń, z których użytkownik podczas tworzenia/edycji pojazdu może wskazać zdarzenia przez siebie wybrane. Zdarzenia indywidualne możliwe do wyboru w poszczególnych kategoriach pojazdów przedstawia poniższa tablica zdarzeń. Maksymalna ilość zdarzeń indywidualnych, które użytkownik może przypisać do pojazdu wynosi 2.

Tab.1 Przykładowe zdarzenia indywidualne w poszczególnych kategoriach

Poniższa wizualizacja prezentuje trasę pojazdu osobowego, w którym wejścia alarmowe monitorują zdarzenia otwarcia bagażnika oraz zdarzenia otwarcia drzwi:

Zdarzenia globalne
Zdarzenia globalne są tożsame dla wszystkich kategorii pojazdów występujących w aplikacji. Jeżeli podczas trasy lub postoju nadajnik zarejestruje wystąpienie któregokolwiek ze zdarzeń informacje tą będzie można wizualizować na mapie za pomocą filtra.

Tab.2 Przykładowe zdarzenia globalne w poszczególnych kategoriach:

Zdarzenia ciągłe
Zdarzenia ciągłe to grupa zdarzeń, w których określić można początek, czas trwania oraz koniec ich wystąpienia. Są one wizualizowane za pomocą właściwego koloru wyświetlanego na tle trasy. Zasada wykreślania na mapie zdarzeń ciągłych pozwala obserwować miejsce rozpoczęcia zdarzenia, dystans na jakim zdarzenie występowało oraz miejsce jego zakończenia.

Przykładowe zdarzenia ciągłe zarejestrowane przez nadajnik zainstalowany w pługu śnieżnym przedstawiono poniżej:

Kolorem podstawowym każdej trasy jest kolor czerwony. Jeżeli użytkownik lub operator zaznaczy fiszkę widoczności dla jazdy z opuszczonym pługiem, odcinek trasy na którym pług był opuszczony zostanie zabarwiony poświatą której kolor zgodny będzie z legendą kolorów przedstawioną w filtrze. Na powyższym przykładzie zdarzenie jazda z opuszczonym pługiem oznaczona została barwą czarną.
Jeżeli dodatkowo użytkownik będzie chciał zobrazować na mapie odcinki trasy na których pług realizował zasyp piaskiem, należy zaznaczyć fiszkę widoczności dla zdarzenia jazda z zasypem – piasek.

Z uwagi na zastosowane w nadajnikach rozwiązania sprzętowe możliwe jest jednoczesne obrazowanie na mapie maksymalnie dwóch zdarzeń ciągłych!