Lokalizuj

Klienci posiadający samochody z nadwoziem typu chłodnia mogą na bieżąco być informowani o spadku lub wzroście temperatury poza wyznaczony zakres.
W chłodni istalowany jest profesjonalny czujnik temperatury, który jest zintegrowany z systemem gps, a to pozwala otrzymywać powiadomienia SMS o alarmowej temperaturze zdefiniowanej (podwyższonej lub obniżonej) według Państwa potrzeb.

Cena profesjonalnego czujnika temperatury 150zł netto.
Montaż w zależności od skomplikowania prac 150-250zł.

Oprócz powiadomień SMS natychmiast po wystąpieniu zdarzenia aplikacja pozwala na wizualizację zdarzeń alarmowych na mapie wraz ze wskazaniem dokładnej lokalizacji. Użytkownik ma również możliwość zdefiniowania raportów cyklicznych ze zdarzeń alarmowych w formie tabelarycznej otrzymywanych na adres e-mail. Ilość wejść alarmowych w urządzeniu zależy od rodzaju posiadanego nadajnika. W celu weryfikacji ilości posiadanych wejść alarmowych w Państwa urządzeniach wystarczy przesłać nr. seryjny urządzenia. Wszystkie nowe urządzenia posiadają 4 wejścia alarmowe.