Lokalizuj

Wdrożenie monitorowania paliwa działa prewencyjnie i  pomaga zapobiegać nadużyciom w tym zakresie.W zależności od typu, marki i rocznika pojazdu proponujemy następujące metody opomiarowania paliwa

  • Pomiar paliwa z magistrali CAN pojazdu
  • Pomiar paliwa za pomocą cyfrowych sond paliwowych
  • Analogowy pomiar paliwa z wykorzystaniem fabrycznego pływaka w pojeździe

Wybór metody pomiaru paliwa poprzedza analiza pojazdu pod kątem: marki, typu, modelu, rocznika, ilości zbiorników, wielkości zbiorników, itp.

Tankowania i ubytki są rejestrowane i dostępne w module raportowym , jak również w formie graficznej w modułach trasy według pojazdu, oraz trasy według daty.

Dane, które są dostępne po wygenerowaniu raportu:

  • Data i czas zdarzenia
  • Ilość paliwa przed
  • Ilość paliwa po
  • Wielkość tankowania lub ubytku
  • Dane kierowcy jeśli ma przypisany identyfikator

Zdarzenia paliwowe mogą również być aktywowane jako alarmowe, co spowoduje powiadomienie o wystąpieniu danego zdarzenia na tablicy alarmowej i np. w formie wiadomości sms. (w zależności od konfiguracji) Wdrożenie systemu monitorowania pojazdów wraz z  monitorowaniem paliwa pozwala realnie obniżyć koszty użytkowania pojazdów poprzez mniej dynamiczną jazdę kierowców co przekłada się na mniejszą eksploatację oraz redukcję spalania pojazdu. Działanie prewencyjne zostało docenione przez wielu użytkowników aplikacji, sam fakt wiedzy dotyczącej monitorowania paliwa w wielu przypadkach zwiększa dyscyplinę użytkującego pojazd.