Lokalizuj

Użytkownik systemu za pomocą aplikacji może śledzić bieżące i przebyte trasy pojazdów.

Możliwe jest:

Śledzenie aktualnie wykonywanej trasy

Wizualizacja tras archiwalnych zapisanych w pamięci serwera

Archiwalne trasy są przechowywane na serwerze bez ograniczeń czasowych.

Daje to duży komfort użytkownikowi, który w dowolnym momencie może odtworzyć przebiegi od początku wdrożenia usługi w danym pojeździe.

Archiwalne trasy możemy przeglądać według parametrów:

Trasy według daty,

Trasy według pojazdów.

Każda trasa wizualizowana na mapie dzięki filtracji może zostać pokazana razem z punktami raportowymi, punktami ukazującymi prędkość na danym odcinku, ikonami graficznymi wskazującymi, że miało miejsce zdefiniowane zdarzenie np. otwarcie drzwi, przekroczenie prędkości czy tankowanie. Użytkownik ma możliwość definiowania tras do wizualizacji.

Możemy zaznaczyć wszystkie trasy z danego dnia, bądź z wybranego zakresu dat ale też jest możliwość sprawdzenia pojedynczych tras w celu przejrzystości graficznej i dokładnej analizy trasy.