Lokalizuj

Dzięki modułowi „raporty” użytkownik aplikacji ma szereg narzędzi do tworzenia raportów z dowolnych zdarzeń zanotowanych przez nadajnik w danym pojeździe i zarchiwizowanych na serwerze.

Moduły trasy według daty oraz trasy według pojazdów to nic innego jak raporty z aktywności pojazdów w formie graficznej na mapie.

Zakładka „raporty” pozwoli nam bardziej szczegółowo i tabelarycznie zebrać pożądane informacje a następnie archiwizować na dowolnym nośniku danych.

Raporty są edytowalne i można nimi zarządzać poprzez ogólnodostępne arkusze kalkulacyjne.

Jest także możliwość generowania w postaci pliku HTML, który może być obsługiwany przez dowolną przeglądarkę internetową.

Podstawowe rodzaje raportów:

– Raportu z tras dla pojazdu
– Raportu z tras kierowcy
– Raportu ze zdarzeń alarmowych
– Raportu z postojów pojazdu
– Raportu z tankowań i ubytków
– Raportu ze spalania pojazdu

Celem ułatwienia pracy z modułem raporty możemy tworzyć zdefiniowane raporty jako:

Raporty cykliczne codzienne
– przesyłane na wskazany adres e-mail każdego dnia
Raporty cykliczne tygodniowe
– przesyłane na wskazany adres e-mail co tydzień
Raporty cykliczne miesięczne
– przesyłane na wskazany adres e-mail raz w miesiącu
Raportów jednorazowych

Moduł pozwala na sprawne rozliczanie pracy kierowców z np. przebytych kilometrów, ilości postojów itp.

Dzięki temu zarządzanie pojazdami staje się jeszcze łatwiejsze i efektywniejsze.