Analiza raportów

analiza1

Dzięki modułowi „raporty” użytkownik aplikacji ma szereg narzędzi do tworzenia raportów z dowolnych zdarzeń
zanotowanych przez nadajnik w danym pojeździe i zarchiwizowanych na serwerze.
Moduły trasy według daty oraz trasy według pojazdów to nic innego jak raporty z aktywności pojazdów w formie graficznej na mapie.
Zakładka „raporty” pozwoli nam bardziej szczegółowo i tabelarycznie zebrać pożądane informacje a następnie archiwizować
na dowolnym nośniku danych.
Raporty są edytowalne i można nimi zarządzać poprzez ogólnodostępne arkusze kalkulacyjne.
Jest także możliwość generowania w postaci pliku HTML , który może być obsługiwany przez dowolną przeglądarkę internetową.

Podstawowe rodzaje raportów:


- Raportu z tras dla pojazdu
- Raportu z tras kierowcy
- Raportu ze zdarzeń alarmowych
- Raportu z postojów pojazdu
- Raportu z tankowań i ubytków
- Raportu ze spalania pojazdu

analiza3

Celem ułatwienia pracy z modułem raporty możemy tworzyć zdefiniowane raporty jako:

Raporty cykliczne codzienne
– przesyłane na wskazany adres e-mail każdego dnia
Raporty cykliczne tygodniowe
– przesyłane na wskazany adres e-mail co tydzień
Raporty cykliczne miesięczne
– przesyłane na wskazany adres e-mail raz w miesiącu
Raportów jednorazowych

skan6

 

Moduł pozwala na sprawne rozliczanie pracy kierowców
z np. przebytych kilometrów, ilości postojów itp.

Dzięki temu zarządzanie pojazdami staje się jeszcze łatwiejsze i efektywniejsze.

skan3

Facebook


Wypełnij:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Chcesz ofertę i dostęp do aplikacji? [x]