Lokalizuj

Emisja spalin samochodowych

Przepisy unijne w zakresie emisji CO2. Monitorowanie emisji spalin

Od początku 2021 roku na terenie całej Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać restrykcyjne przepisy związane z emisją spalin przez samochody. Norma nosi nazwę Euro 6d ISC-FCM. Jak ta zmiana odbije się na kierowcach oraz koncernach produkujących samochody osobowe? Co stanie się z pojazdami, które nie spełniają wymienionej normy? Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie normy emisji spalin CO2 niewiele różnią się do tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2020 roku. Wprowadzone zmiany wydają się jedynie kosmetyczne, ale tak naprawdę z aktualnymi wymogami wiąże się szereg istotnych ograniczeń. Mogą mieć one negatywnych wpływ na wiele ważnych sektorów rynku motoryzacyjnego. Z kolei w szerszej perspektywie mogą doprowadzić nawet do ostatecznego pożegnania silników spalinowych, które zostaną zastąpione przez bardziej ekologiczne pojazdy elektryczne lub hybrydowe.

Co zmienia i jakie niesie ze sobą ograniczenia norma Euro 6d ISC-FCM?

Normy emisji z 2021 roku dopuszczają do ruchu wyłącznie te pojazdy z silnikiem Diesla, które generują podczas jazdy nie więcej niż 114 mg/km tlenków azotu (NOx). Dla porównania norma ta w roku 2020 wynosiła aż o 54 mg/km więcej. Różnica wydaje się niewielka dla przeciętnego Kowalskiego, jednak po głębszym zastanowieniu można zobaczyć, że będzie to miało ogromny wpływ na wartości samochodów. To czy dany pojazd spełnia opisane kryteria weryfikowane jest podczas testów w warunkach laboratoryjnych. 

Okazuje się jednak, że wyniki badań, które prowadzone były w stacjach diagnostycznych są inne i przekłamane, co ma związek z odmiennymi warunkami eksploatacji samochodu. W związku z tymi różnicami norma emisji Euro, która jest oznaczona symbolem 6d ISC-FCM dopuszcza przekroczenie wartości maksymalnej, laboratoryjnej o 1,4 raza. Co istotne, dla porównania w poprzednich latach, gdy obowiązywał tymczasowy limit, dopuszczalny współczynnik przekroczenia emisji spalin wynosił 2,1 raza. 

System monitorowania emisji spalin

Wprowadzone regulacje emisji spalin związane są więc z koniecznością przebudowywania systemu oczyszczania spalin. I to zarówno w tych nowszych pojazdach, jak i tych starszych, które od tej pory muszą posiadać na swoim wyposażeniu specjalną aparaturę monitorującą zużycie paliwa albo energii elektrycznej. Na jej podstawie można ocenić, jak dany samochód spisuje się na drodze w porównaniu do wyników testów RDE. Samochody, które nie będą spełniały normy, nie mogą być dopuszczone do ruchu drogowego od 1 stycznia bieżącego roku. Oznacza to więc spore kłopoty nie tylko dla samych kierowców, ale także dealerów aut. Ci drudzy są coraz częściej zmuszani do szukania nabywców pojazdów poza granicami Unii Europejskiej, gdzie opisywana norma nie obowiązuje. Dotyczy to aut, które nie zostały zarejestrowane po 1 stycznia 2021 roku. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy właściciele pojazdów będą sprzedawać samochód bez homologacji do końca 2021 roku, jednak warunek ten dotyczy tylko 10 procent pojazdów spośród końcowej, ubiegłorocznej serii.

Jakie są wyjątki w normach emisji spalin w 2021 roku?

Obowiązujące przepisy unijne dotyczące emisji spalin w samochodach osobowych Euro 6d uwzględniają także kilka wyjątków. Wyśrubowanych standardów nie muszą spełniać pojazdy przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych i wózków inwalidzkich, opancerzone, bankowozy i karawany. Mniej powodów do niepokoju mają także producenci i właściciele aut powyżej 3,5 tony. Norma Euro 6d zacznie dla nich obowiązywać dopiero od 2022 roku. Warto jednak zauważyć, że już w pierwszej połowie 2020 roku, więc przed wprowadzeniem nowych przepisów sprzedaż samochodów na terenie Unii Europejskiej zmalała o 20 procent.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *